Chúng tôi, Ban quản trị trang website hân hân chào đón và cảm ơn Quý Khách hàng đã tham quan website của Thẩm định giá Đại Chúng. Chúng tôi vinh dự thông báo các nội dung pháp lý sau và mong muốn Quý khách hàng tôn trọng, hợp tác để tránh những rắc rối, tranh chấp phát sinh.

Wesite và toàn bộ nội dung đăng tải trên website là tài sản hợp pháp của Thẩm định giá Đại Chúng. Chúng tôi cho phép Khách hàng tham quan, nghiên cứu và tương tác các nội dung được đăng tải hoặc truy cập, tải tài liệu tại những phần mục mà chúng tôi cho phép. Khách hàng phải chịu trách nhiệm khi sử dụng các nội dung của chúng tôi theo thông báo này và quy định của pháp luật. Các bài viết, tin tức được trích dẫn từ trang website phải ghi rõ hoặc chú thích nguồn trích dẫn từ trang web của Thẩm định giá Đại Chúng. Có thể có một số bài viết, tin tức chúng tôi trích dẫn nội dung từ các nguồn khác và được chú thích nguồn bài viết ở dưới bản tin của chúng tôi, Khách hàng phải ghi rõ nguồn thông tin mà chúng tôi đã trích dẫn khi sử dụng những bài viết này.

Có thế có nội dung đăng trên trang website chưa phải là chính xác hoàn toàn, khi sử dụng khách hàng phải kiểm chứng thêm các nguồn khác.

Chúng tôi đơn thuần là hoạt động kinh doanh và luôn tuân thủ theo pháp luật Việt nam, không tham gia vào chính trị. Chúng tôi không đồng ý đề khách hàng hay bất kỳ một bên nào khác lợi dụng, sử dụng trang website, thương hiệu Thẩm định giá Đại Chúng vào các mục đích chính trị, tuyên truyền, lôi kéo và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Thẩm định giá Đại Chúng.

Chúng tôi có quyền xóa, ngăn chặn các thông tin phản hồi trên trang website nếu nội dụng phản hồi vi phạm quy định của pháp luật, nội dung xấu, ảnh hưởng đến Thẩm định giá Đại Chúng. Ngoài việc xóa và ngăn chặn, chúng tôi yêu cầu được bồi thường nêu có thiệt hại từ các hành vi vi phạm nêu trên xảy ra.

Chúng tôi cam kết bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của khách hàng tương tác tại wesite của chúng tôi và hiển nhiên chúng tôi được phản hồi, liên lạc với các cá nhân, tổ chức theo địa chỉ đã lưu lại trang website. Thông tin khách hàng được tập hợp trong danh mục dữ liệu khách hàng của Thẩm định giá Đại Chúng và được xem là tài liệu hạn chế phổ biến. Chỉ Thẩm định giá Đại Chúng được sử dụng dữ liệu trên để phản hồi, liên lạc và các chương trình chăm sóc khách hàng của Thẩm định giá Đại Chúng. Các trường hợp bị tin tặc xâm nhập và mất dữ liệu được xem là trường hợp bất khả kháng trong trường hợp trang website bị kẻ xấu tấn công.

Các quy định pháp lý được nêu tại mục này là yêu cầu bắt buộc, khách hàng tham quan website phải tôn trọng và chấp nhận. Việc khách hàng truy cập website mặc định chấp thuận theo quy định tại thông báo này.